تعداد بازدید: 6,737 IPv4 همانطور که می‌دانید، IPv4 یا Internet Protocol Version 4 عددی 32 بیتی است که هر بیت آن از 0 یا 1 تشکیل شده و برای سهولت در خواندن و نوشتن، هر 8 بیت با...

بیشتر