تعداد بازدید: 622 نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن سری فیبونانچی از داده وارد نشده. به عنوان مثال:        ورودی – 8 خروجی – 1 1 2 3 5 8 13 21 class Fibonacci{ public static...

بیشتر