تعداد بازدید: 12,127 الگوريتم كلوني مورچه ها (Ant Colony Optimisation) انسان هميشه براي الهام گرفتن به جهان زنده پيرامون خود نگريسته است. يكي از بهترين طرح هاي شناخته شده، طرح پرواز انسان است كه...

بیشتر