تعداد بازدید: ۱۴,۶۷۱ در این مثال می‌خواهیم مسئله‌ی ۸ وزیر را بوسیله‌ی این الگوریتم حل کنیم. هدف مشخص کردن چیدمانی از ۸ وزیر در صفحه‌ی شطرنج است به نحوی که هیچ یک همدیگر را...

بیشتر