تعداد بازدید: ۸۶۳ نسخه اولیه بازی تمدن برای انتساب پیشرفته جاوا در دانشگاه ساخته شده است. این چگونگی برنامه ریزی در حالت تمام صفحه منحصر به فرد، و چگونگی استفاده از صدا در بازی...

بیشتر