Tagged: C++

فیلسوفان خورنده به همراه توضیحات کامل و کد مسئله در ۶ زبان برنامه نویسی

تعداد بازدید: ۸,۶۷۳   کد سورس  فیلسوفان خورنده به همراه توضیحات کامل پنج نفر فیلسوف را که زندگیشان را صرف فکر کردن و خوردن می نمایند در نظز بگیرید این فیلسوفان یک میز مدور...

بیشتر

کد الگوریتم دیکسترا همراه توضیحات و پیچیدگی زمانی

تعداد بازدید: ۷,۷۶۰ در نظریه گراف، الگوریتم دیکسترا (به انگلیسی: Dijkstra’s algorithm)‏ یکی از الگوریتم‌های پیمایش گراف است که توسط دانشمند هلندی علوم رایانه، اِدْسْخِر دِیْکْسْترا در سال ۱۹۵۹ ارایه شد. روند الگوریتم دیکسترا...

بیشتر
8theme