Tagged: class

چطور میتوانیم چند مقدار را در تابع C# بر گردانیم ؟

تعداد بازدید: ۱۲۴ برای اینکه بتوانیم چندین مقدار را در یک تابع سی شارپ برگردانیم میتوانیم مانند مثال ساده زیر عمل کنیم

و یا با استفاده از تعریف  کلاس دیگر نیز میتوان این...

بیشتر
8theme