Tagged: code

نوشتن if در LINQ Where

تعداد بازدید: ۷۸ برای نوشتن if و شرط در linq و برای استفاده در mvc asp می توانید به صورت زیر شرط خود را بنویسید مثال :

و یا به صورت

و...

بیشتر

کد سورس برنامه جمع و ضرب چند جمله ای ها و حل معادله درجه ۲

تعداد بازدید: ۴,۴۲۴ کد برنامه جمع و ضرب چند جمله ای ها در دو حالت استاتیک و دینامیک می باشد به همراه حل معادله درجه ۲ به زبان سی می باشد دانلود کد سورس...

بیشتر
8theme