Tagged: download

اموزش کامل اکسس Access

تعداد بازدید: ۱,۹۲۴ تعریف کلی از اکسسAccess اکسس ابزاری برای تولید بانکهای اطلاعاتی رابطه ای است. بانکهای اطلاعاتی امکان گردآوری انواع اطلاعات را برای ذخیره ‌سازی ،جستجو و بازیابی فراهم می‌کند. اجزا بانک اطلاعاتی...

بیشتر

مسیر یابی – پروژه دوره کارشناسی در رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

تعداد بازدید: ۴,۷۷۲ پروژه پایانی دوره کارشناسی در رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار می باشد که به طور کامل مسیر یابی مسیر یابی بسته های IP پروتکل ها مسیر یابی پروتکل OSPF طراحی و...

بیشتر
8theme