تعداد بازدید: 2,068 اساساً مشكلات ارتباطات تلفني مبتني ‌بر IP را مي‌توان در سه گروه جاي داد: مشكلات شبكه، پيكربندي تجهيزات و ناهماهنگي در سيگنالينگ، و مشكلات موجود در سمت رابط‌هاي آنالوگ تلفن. مهم‌ترين...

بیشتر